האם קנאביס פוגע בפוריות הגבר?

גבר מניח את ידו על בטנה של אישה בהריון

מעריכים כי כ-15% מהזוגות שמתכננים להביא ילד לעולם לא יצליחו במשימתם לאחר שנה של ניסיונות.
זוגות אלה מאובחנים כזוגות עם בעיות בפוריות ובמחצית מהמקרים מקור הבעיה הוא בעיית פוריות אצל הגבר.
לצריכת קנאביס מייחסים פגיעה בפוריות הגבר אבל, עדיין לא ברורה באיזה אופן משפיע הקנאביס על פרמטרים של פוריות כדוגמת מצב הזרע ופרופיל הורמוני הרבייה.

מחקרים חדשים שבדקו את הקשר בין פוריות וצריכת קנאביס בבני אדם ובעלי חיים הראו כי קנאביס עלול לפגום בפוריות הזכרית, באיכות הזרע וברמת ההורמונים.
מצד שני, במחקרים אחרים לא נצפו כל שינויים באיכות הזרע וברמת הטסטוסטרון בקרב צרכני קנאביס.
אם כך, מה המסקנות בנושא פוריות הגבר וצריכת קנאביס?
האם קנאביס פוגע בפוריות? האם קנאביס פוגע באיכות הזרע?
סקירה מדעית עדכנית שפורסמה במרץ 2021 מנסה לענות על השאלות הללו באמצעות סקירת הממצאים שנתקבלו ממחקרים שונים שנערכו בנושא.

האם קנאביס פוגע בפוריות הגבר?

בסקירת המחקרים, החוקרים לא הצליחו לזהות קשר בין צריכת קנאביס ופוריות.
בסקירה המדעית גם לא נמצא קשר בין איכות הזרע לבין צריכת קנאביס.
גם רמות הטסטוסטרון לא היו שונים באופן משמעותי בין צרכני קנאביס לכאלה שלא צורכים קנאביס.

רמת הורמון LH לא הייתה שונה בין צרכני קנאביס לבין כאלה שלא צורכים קנאביס.
הורמון LH או בשמו העברי “הורמון מחלמן” נוטל חלק בתהליך הבשלת תאי הזרע.

רמות הורמון FSH היו נמוכות יותר בקרב צרכני הקנאביס לעומת כאלה שלא צורכים קנאביס אך, למרות שמבחינה סטטיסטית ההבדל היה משמעותי, ההבדל היה קטן מכדי מכדי שתהיה לו משמעות קלינית ברורה.
זאת אומרת, ברור שיש הבדל אך, בגלל שהוא קטן, לא בטוח שהוא באמת משפיע על הפוריות.
הורמון FSH או בשמו העברי “הורמון מגרה זקיק” הוא הורמון המעודד את התפתחותם של צינורירי הזרע באשכים וחיוני ליצירת תאי זרע באבוביות הזרע

מסקנות החוקרים

ממצאי המחקרים שבחנו את השפעת צריכת קנאביס על הפוריות הם מוגבלים והסקירה מראה כי עשוי להיות אפקט קליני זניח על פוריות הגבר.
החוקרים מציינים כי אין להתייחס למסקנותיהם כאל הוכחה לבטיחות השימוש בקנאביס מבחינת פוריות הגבר וזאת משום בגלל כמות ואיכות המחקרים בנושא.

The association between cannabis use and testicular function in men: A systematic review and meta-analysis
PMID: 33251770 DOI: 10.1111/andr.12953